• Dutch
  • English
  • Amharic

Introductie

Stichting Bilateral Matters Foundation (afgekort: BILMA Foundation) initiëert gezondheidszorg projecten in Zuid Ethiopië (in de Southern Nations, Nationalities and People's Region). De Stichting werkt hiervoor samen met het SNNPR Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van deze zuidelijke staat.

De doelstelling voor de jaren 2014 - 2018 is:
  •  Opleiding van vroedvrouwen uit verafgelegen gebieden (vooral in plaatsen zonder vroedvrouwen)
  •  Verbetering van de zorg en contrôle van zwangere vrouwen in het zuiden van Ethiopië

Deze twee doelen worden uitgewerkt in de komende jaren: de opleiding van vroedvrouwen in de SNNPR (start in januari 2015 gerealiseerd), en een project dat voorziet in het opleiden van vroedvrouwen om keizersneden te kunnen verrichten (start later).

In het jaar 2015 zijn 6 jonge vrouwen toegelaten tot de driejarige HBO opleiding in de plaatsen Mizan Aman en in Arba Minch. Helaas zijn twee studenten afgehaakt, maar intussen zijn de overgebleven vier studenten door naar het tweede leerjaar. Op dit moment worden 8 nieuwe eerstejaars studenten geselecteerd voor de start van het jaar 2016.

De stichting Bilateral Matters werkt samen met Stichting Adopteer een Vroedvrouw die bijdraagt in de opleiding van twee vroedvrouwen.

Een samenvattend document over het project kunt u hier downloaden 

  

Nieuws over Projecten:

01.2016 Acht nieuwe studenten volgen vroedvrouwen opleiding

01.2016 Reisverslag aan twee Health Science Opleidingsinstellingen door Mr. Adane Sewhunegn

Acht studenten zijn ingeschreven aan de vroedvrouwen opleiding bij de HBO opleidingsinstituten in Arbaminch en in Aman Health Science Colleges, onder toezicht van het SNNPRS-Regional Health Bureau, door een bijdrage van Bilma Foundation

1e reis naar  Arbaminch Health Science College - start van het jaar 2016
aantal toegelaten studenten: één - 2e jaars student (2015) en vijf - 1e jaars studenten (2016)  - Engelse tekst

On 4th of January 2016, Mr. Aknaw Kawuza and me visited Arbaminch Health Science College and had a meeting with the new five students along with one of the senior students remaining. We discussed with the head of the Arbaminch Health Science College, Mr. Mulugeta Dalbo and the vice head of the college who is also the owner of the teaching learning .....

Lees verder...

01. 2015 - Zes studenten zijn begonnen met hun opleiding tot vroedvrouw

Met de hulp en bemiddeling van het Regionale Gezondheidsbureau in Hawassa* zijn contacten gelegd met de decanen van twee opleidingscentra in de steden Arba Minch en Mizan Aman (Maji). De decanen van de twee Health Colleges hebben ieder drie studenten geworven uit de door de stichting Bilma Foundation aangewezen gebieden Bench Maji Zone en South Omo Zone. In deze gebieden zijn nauwelijks vroedvrouwen aanwezig omdat hier door weinig scholingsfaciliteiten al bijzonder weinig studenten vandaan komen. Met de sponsoring van hun studie wil Bilma Foundation bijdragen in het werven en opleiden van vroedvrouwen en vooral bevorderen dat er ook studenten uit deze ‘min of meer vergeten’ gebieden aan de bak .....

Lees verder...

06.2014 Bilma Foundation levert financiële steun voor opleiding van vroedvrouwen

Bilma Foundation gaat helpen om vroedvrouwen op te leiden in gebieden waar geen of een te klein aantal vroedvrouwen werken. In de tamelijk dichtbevolkte noordelijke en oostelijke gebieden van de Southern Nations, Nationalities and People’s Region werken voldoende vroedvrouwen. Maar in het zuiden en westen zijn tot nu toe veel minder vroedvrouwen opgeleid en werkzaam.

Bilma Foundation stelt jonge vrouwen uit geselecteerde gebieden in staat om een driejarige opleiding tot vroedvrouw te volgen. Deze opleiding wordt gevolgd aan een Health Science College. De kandidaten voor deze opleiding moeten minimaal een tweejarige vervolgopleiding na de lagere school hebben doorlopen (10th grade). Hiervoor is een overeenkomst opgesteld, waarbij Bilma .....

Lees verder...

10.2012 Samenwerking voor opleiding vroedvrouwen uit verre gebieden

Sinds oktober 2012 is Bilma Foundation een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting ´Adopteer een Vroedvrouw´ om jonge vrouwen op te gaan leiden tot vroedvrouw.
Het doel is om in de verre gebieden in het zuiden van Ethiopië de hulp aan zwangere vrouwen te verbeteren. Hierbij is het idee om jonge vrouwen uit de gebieden te werven en op te leiden, die daar dan later gaan werken. Vaak is hier totaal geen hulp voor zwangeren in .....

Lees verder...

Vroedvrouwen krijgen mogelijk opleiding tot chirurg

Bilma Foundation probeert een driejarige opleiding tot chirurg voor elkaar te krijgen bij de Universiteit van Awassa, de hoofdstad van de zuidelijke staat Southern Nations, Nationalities and Peoples Region (SNNPR). Het is de bedoeling dat verplegers en vroedvrouwen met minimaal tien jaar ervaring een opleiding tot chirurg krijgen, zoals deze in vele andere landen al praktijk is. De redenering is dat degenen die tot de opleiding worden toegelaten, meestal al een gezin hebben .....

Lees verder...

Interview met de Patriarch

Interviews met kerkelijk leiders 

Bilma Foundation is een project gestart waarbij aan kerkelijke leiders in Ethiopië een oordeel gevraagd wordt over HIV programma’s en in het bijzonder ingegaan wordt op het accepteren van medicatie door HIV patiënten. In een viertal interviews worden deze leiders voorgesteld en zullen in deze rubriek hun beschouwingen brengen.

Alle interviews worden afgenomen in de gangbare .....

Lees verder...