• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Bilma: the organisation of Bilma

Bilma Foundation

is the name of the project organization that executes non-profit projects in Ethiopië, preferably in cooperation with Dutch development organizations

Bilateral Matters Foundation (in short: Bilma Foundation) is since Januari 2008 registrated as Public Benefit Organization (Dutch: ANBI)  RSIN / Fiscal nb. 8168.47.356. 

Registration Nummer Chamber of Commerce 24386523

Board Members:

Kees Clement, Chairman

Paul van Vugt, Secretary

André Goossens, Treasurer

Bilma Projects

Bilma Projects is de operationele naam voor de organisatie die lokaal de afzonderlijke projecten helpt ontwikkelen.

Beide organisatievormen worden aangestuurd vanuit een dagelijks bestuur in de persoon van de projectmanager en voorzitter van de stichting. Deze onderzoekt de mogelijkheden voor lokale projectontwikkeling en adviseert het bestuur.

Beleidsbeslissingen en grotere financiële beslissingen worden altijd genomen in aanwezigheid van het voltallige bestuur.