• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Over Bilma

De stichting Bilateral Matters Foundation of korter: Bilma Foundation is een in Nederland gevestigde ANBI (algemeen nut beogende organisatie). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst. De Stichting wordt in Nederland vertegenwoordigd door een bestuur van drie leden. Tevens is er gewerkt aan het installeren van een lokaal bestuur in Ethiopië. Hierdoor wordt de stichting ondersteund door lokale experts, die het Nederlandse bestuur adviseren in de keuze voor projecten, en zij zijn tevens adviseur in lokaal juridische kwesties als dat nodig is. Per jaar worden één of twee projecten ondersteund, waarover in een jaarverslag rapport wordt uitgebracht.

Bilma Projects

Bilma Projects is de werknaam voor de organisatie die projecten in Zuid Ethiopië initiëert en in werking brengt. Vooralsnog is het de bedoeling om projecten op het gebied van maternale zorg in de afgelegen en dun bevolkte gebieden te stimuleren.De Stichting Bilateral Matters Foundation heeft om practische redenen een vertegenwoordiger aangesteld die in de hoofdstad Hawassa van de zuidelijke staat SNNPR werkzaam is. Hij is verantwoordelijk om vooroverleg te organiseren met instanties waar samenwerking mee wordt gezocht, en om verslag te doen over de voortgang van de projecten.