• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Bilma: Missie en Strategie

Missie en Strategie

De stichting wil in Afrikaanse landen projecten initiëren en tot uitvoering brengen met als doel lokale deskundigheidsbevordering, en het bevordering van lokale gezondheidszorg, in het bijzonder voor zwangeren.

De werkwijze van de organisatie is zo ingericht dat er in principe gebruik gemaakt wordt van lokaal werkende organisaties, met de bedoeling om in samenwerking de lokale gezondheidsstructuur te bevorderen.

Kerndoelen

  • bevorderen van lokale deskundigheid, in het bijzonder door het opleiden van vroedvrouwen
  • bevorderen van de lokale gezondheidssituatie van zwangeren
  • ondersteuning van projecten waarbij vroedvrouwen in een nieuwe of aangepaste omgeving hun praktijk kunnen uitoefenen
  • onderzoek naar mogelijkheden van het bouwen van één of meerdere verblijfhuizen voor zwangere vrouwen in de laatste fase van de zwangerschap