• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Bilma: organisatie

Bilma Foundation

is de naam van de projectorganisatie die in Ethiopië de ontwikkeling van non-profit projecten uitvoert, bij voorkeur in samenwerking met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.

De Stichting Bilateral Matters Foundation (kort: Bilma Foundation) wordt sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/Fiscaal nr. 8168.47.356. (zie website belastingdienst)

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel   24386523

Bestuur:

Kees Clement,  voorzitter

Paul van Vugt,  secretaris

André Goossens,  penningmeester

Bilma Projects

Bilma Projects is de operationele naam voor de organisatie die lokaal de afzonderlijke projecten helpt ontwikkelen.

Beide organisatievormen worden aangestuurd vanuit een dagelijks bestuur in de persoon van de projectmanager en voorzitter van de stichting. Deze onderzoekt de mogelijkheden voor lokale projectontwikkeling en adviseert het bestuur.

Beleidsbeslissingen en grotere financiële beslissingen worden altijd genomen in aanwezigheid van het voltallige bestuur.