• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Bilma news

Zeven afgestudeerde studenten krijgen verlengde extra opleiding October 2018

10.2018 Zeven afgestudeerde studenten krijgen verlengde extra opleiding

10.2018 vier South Omo studenten met links de opleidende vroedvrouw
10.2018 vier South Omo studenten met links de opleidende vroedvrouw
Al eerder dit jaar zijn door Bilma Foundation opmerkingen gemaakt aan het adres van het SNNP Regionale Gezondheidsbureau over het lage aantal bevallingen dat de studenten hebben gedaan als ze afstuderen. Geconstateerd werd dat dit gebrek aan ervaring niet ten goede komt aan het zelfrespect van de student en dat dit voor Bilma Foundation reden was voor ernstige bezorgdheid ten aanzien van de continuïteit van het opleidingsproject. Dit was aanleiding voor het Gezondheidsbureau om een onderzoek te starten naar het aantal bevallingen dat een vroedvrouw student gemiddeld genomen achter de rug heeft bij het afstuderen. De norm in Ethiopië voor het afstuderen ligt op 15 bevallingen voor studenten die hun stage doen op het platteland. Voor de stedelijke gebieden ligt de norm op 20 bevallingen. Voor Nederland ligt de norm op 40 bevallingen. Maar het blijkt nu dat de studenten deze norm bij lange na niet halen en de studenten gemiddeld vaak maar vier bevallingen doen.
De ziekenhuis directeur geeft twee opleidende vroedvrouwen instructies
De ziekenhuis directeur geeft twee opleidende vroedvrouwen instructies
Er wordt nu voor de studenten in het Bilma Foundation Assisted Midwifery Training Project een twee maanden durende extra opleiding ingelast. Dit was niet mogelijk geweest zonder de inspanning van het SNNP Regionale Gezondheidsbureau. De kosten van de extra opleiding komen grotendeels voor rekening van het Zonale Gezondheidsbureau. Bilma Foundation continueert nog wel de studiebeurs, zodat de studenten zelf de kosten voor huisvesting en levensonderhoud kunnen dragen. Deze opleiding vindt plaats in de ziekenhuizen in de hoofdsteden van de plaatsen waar zeven van onze studenten vandaan komen en nu dus worden bijgeschoold. Onze studenten werden tot nu toe gerecruteerd uit twee provincies (Zones): South Omo Zone en Bench Maji Zone.
10.2019 één van de studenten onderzoekt een uitgerekende zwangere vrouw
10.2019 één van de studenten onderzoekt een zwangere vrouw met weeën
Inmiddels is de selectie uitgebreid tot drie zones en volgend jaar volgt nog een zone. Nog dit jaar dus gaan de vijf studenten uit South Omo Zone naar het Jinka General Hospital en twee studenten uit Bench Maji Zone naar het Mizan Aman General Hospital voor een bijscholing van twee maanden. In beide ziekenhuizen vinden dagelijks tien of meer bevallingen plaats. Dit betekent dat alle studenten nu zeker in de gelegenheid zijn om het minimum aantal bevallingen te assisteren, en zelfs goed in staat zijn om het dubbele aantal kunnen halen. De vijf studenten uit South Omo zijn op dinsdag 2 oktober gestart met de extra opleiding. In dezelfde week zijn zij nog terug geweest in Arba Minch om het afsluitende COC examen af te leggen. Alle vijf studenten zijn daarvoor in één keer geslaagd. De twee studenten uit Bench Maji zijn nog bezig met de cursus voor het afleggen van het COC examen en de verwachting is dat zij over twee weken met de extra opleiding gaan beginnen. Bijgaand een aantal foto’s van de studenten tijdens hun opleiding in het Jinka General Hospital.
10.2019 een student onderzoekt de hartslag van de baby
10.2019 een student onderzoekt de hartslag van de baby

Interviews