• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Bilma projecten

Stichting Bilateral Matters Foundation (afgekort: BILMA Foundation) initiëert gezondheidszorg projecten in Zuid Ethiopië (in de Southern Nations, Nationalities and People’s Region). De Stichting werkt hiervoor samen met het SNNPR Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van deze zuidelijke staat. In de jaren 2010-2011 is door een bestuurslid onderzoek gedaan naar een verifiëerbare hoogte van de moedersterfte in de verschillende Zones van de SNNPR, waarbij de Universiteit van Hawassa ondersteuning verleende. De moedersterfte blijkt hieruit ruim twee maal hoger dan de laatste UN schatting. Naar aanleiding hiervan is het project om jonge vrouwen op te leiden tot vroedvrouw in 2014 ontwikkeld, en in januari 2015 van start gegaan. Zie de kaart voor de bij het onderzoek betrokken gezondheidscentra in 2011.

Bilma Foundation levert financiële steun voor opleiding van vroedvrouwen June 2014

sluiten samenwerkings-overeenkomst
sluiten samenwerkings-overeenkomst
Bilma Foundation gaat helpen om vroedvrouwen op te leiden in gebieden waar geen of een te klein aantal vroedvrouwen werken. In de tamelijk dichtbevolkte noordelijke en oostelijke gebieden van de Southern Nations, Nationalities and People’s Region werken voldoende vroedvrouwen. Maar in het zuiden en westen zijn tot nu toe veel minder vroedvrouwen opgeleid en werkzaam.\n\n Bilma Foundation stelt jonge vrouwen uit geselecteerde gebieden in staat om een driejarige opleiding tot vroedvrouw te volgen. Deze opleiding wordt gevolgd aan een Health Science College. De kandidaten voor deze opleiding moeten minimaal een tweejarige vervolgopleiding na de lagere school hebben doorlopen (10th grade). Hiervoor is een overeenkomst opgesteld, waarbij Bilma Foundation en het Regionale Gezondheidsbureau gaan samenwerken om jaarlijks zes kandidaten uit de verafgelegen gebieden te selecteren en op te leiden. Bilma Foundation en partnerorganisatie Stichting Adopteer een vroedvrouw stellen hiervoor de financiële middelen te beschikking. Als het project succesvol verloopt kan het jaarlijkse aantal kandidaten worden uitgebreid.\n\n In mei 2014 is een overeenkomst getekend bestaande uit een projectplan en de samenwerkings-overeenkomst (MOU). Hierin is vastgelegd dat de vroedvrouwen na hun opleiding een verplichte tijd van minimaal drie jaar gaan werken in het gebied waar zij vandaan komen. Na het verstrijken van die tijd is het Regionale Gezondheidsbureau verplicht, om, als de vroedvrouw vertrekt, voor vervanging te zorgen.
project plan
bijlage