• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 10 434 94 59
Bilma projecten

Stichting Bilateral Matters Foundation (afgekort: BILMA Foundation) initiëert gezondheidszorg projecten in Zuid Ethiopië (in de Southern Nations, Nationalities and People’s Region). De Stichting werkt hiervoor samen met het SNNPR Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van deze zuidelijke staat. In de jaren 2010-2011 is door een bestuurslid onderzoek gedaan naar een verifiëerbare hoogte van de moedersterfte in de verschillende Zones van de SNNPR, waarbij de Universiteit van Hawassa ondersteuning verleende. De moedersterfte blijkt hieruit ruim twee maal hoger dan de laatste UN schatting. Naar aanleiding hiervan is het project om jonge vrouwen op te leiden tot vroedvrouw in 2014 ontwikkeld, en in januari 2015 van start gegaan. Zie de kaart voor de bij het onderzoek betrokken gezondheidscentra in 2011.

Opleidingsproject voor vroedvrouwen January 2015

Een samenvattend document over het project kunt u hier downloaden

Aan het einde van het jaar 2014 zijn zes studenten gestart met een driejarige HBO opleiding om vroedvrouw te worden. Ieder volgend jaar worden er weer zes studenten tot de opleiding toegelaten. Alle studenten worden geselecteerd op herkomst, dat wil zeggen dat zij uit een streek komen, waar op dit moment nog geen enkele vroedvrouw werkzaam is.

Samen met SNNPR gezondheidsbureau wordt de selectie van de studenten georganiseerd, waarbij het bureau in een later stadium ook mee verantwoordelijk is voor de aanstelling van de vroedvrouw bij een Health Center in het zuiden van de SNNPR. De eerste studenten studeren af in het jaar 2017.

Inmiddels worden met dit project 18 studenten opgeleid, die uit twee grote provincies (South Omo en Bench Maji) geselecteerd worden. Deze twee gebieden samen hebben een grootte van 1/5 deel van Nederland. Op een andere wijze - zonder studiebeurs - zouden uit deze gebieden nauwelijks of geen studenten opgeleid worden.

Bijna alle studenten spreken ieder allemaal een andere taal - hun ‘native speech’. Maar op school hebben ze allen Amhaars geleerd; dit is ook de taal waarin ze opgeleid worden. Het voordeel is nu dat iedere vroedvrouw die terugkeert, de taal van dat gebied spreekt.

Dit najaar (2017) studeren vier studenten af. Zij zullen gaan werken in de streek waar zij vandaan kwamen en zullen daar dan als eerste vroedvrouw werkzaam worden.