• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Verslagen

Stichting Bilateral Matters Foundation (afgekort: BILMA Foundation) initiëert gezondheidszorg projecten in Zuid Ethiopië (in de Southern Nations, Nationalities and People’s Region). De Stichting werkt hiervoor samen met het SNNPR Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van deze zuidelijke staat. In de jaren 2010-2011 is door een bestuurslid onderzoek gedaan naar een verifiëerbare hoogte van de moedersterfte in de verschillende Zones van de SNNPR, waarbij de Universiteit van Hawassa ondersteuning verleende. De moedersterfte blijkt hieruit ruim twee maal hoger dan de laatste UN schatting. Naar aanleiding hiervan is het project om jonge vrouwen op te leiden tot vroedvrouw in 2014 ontwikkeld, en in januari 2015 van start gegaan. Zie de kaart voor de bij het onderzoek betrokken gezondheidscentra in 2011.

Zes studenten zijn begonnen met hun opleiding tot vroedvrouw January 2015

Met de hulp en bemiddeling van het Regionale Gezondheidsbureau in Hawassa* zijn contacten gelegd met de decanen van twee opleidingscentra in de steden Arba Minch en Mizan Aman (Maji). De decanen van de twee Health Colleges hebben ieder drie studenten geworven uit de door de stichting Bilma Foundation aangewezen gebieden Bench Maji Zone en South Omo Zone. In deze gebieden zijn nauwelijks vroedvrouwen aanwezig omdat hier door weinig scholingsfaciliteiten al bijzonder weinig studenten vandaan komen. Met de sponsoring van hun studie wil Bilma Foundation bijdragen in het werven en opleiden van vroedvrouwen en vooral bevorderen dat er ook studenten uit deze ‘min of meer vergeten’ gebieden aan de bak komen. Beide gebieden zijn de meest zuidelijke delen van de SNNPR* aan weerszijde van de Omo rivier. Hier wonen vele (vaak nomadische) volken die bijna allemaal een andere taal spreken. Het Health College in Mizan Aman werft in de Zone Bench Maji, en het College in Arba Minch werft in de overige zuidelijke gebieden (in meerdere zones van de SNNPR). Twee van de studenten hebben zich al in december aangemeld; de overige vier zijn in de maand januari begonnen.
Met het Regionale Gezondheidsbureau is afgesproken dat deze zes studenten steeds naast het bestaande contingent studenten opgeleid gaan worden, doordat de Stichting Bilma Foundation, samen met haar partner Stichting Adopteer-een-vroedvrouw de opleidingskosten voor haar rekening neemt. Op deze wijze kunnen er jaarlijks een extra aantal studenten worden opgeleid. Om deze reden is het Gezondheidsbureau in het selectieproces betrokken; het bureau bemiddelt in de werving van studenten en blijft ook na het afstuderen eindverantwoordelijk voor hun werkplek, omdat zij de salarissen van de vroedvrouwen zal gaan betalen. Het is de bedoeling dat de studenten na hun afstuderen aangesteld worden aan een Health Center in de provincie waar zij nu vandaan gekomen zijn. De studenten worden aan de Health Colleges in een driejarige HBO-opleiding opgeleid tot ‘Diploma Midwife’. In een volgend artikel zullen de studenten, met een foto en een eigen verhaal voorgesteld worden. * SNNPR = Southern Nations, Nationalities and People’s Region. Ethiopië bestaat uit een federatie van elf staten. De SNNPR is één van deze staten en is gelegen in het zuiden tegen de grenzen van Kenya en Zuid Soedan. * Hawassa is de hoofdstad van de SNNPR.