• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
donaties en sponsoring

Bilma Foundation (Stichting Bilateral Matters Foundation) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van artikel 32, lid 1 van de Successiewet 1956. Bijdragen aan Bilma Foundation zijn (met een drempel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. (zie website belastingdienst)

.

Doel

Bilma Foundation ontwikkelt en ondersteunt projecten ter bevordering van de gezondheidszorg aan zwangeren in de deelstaat Southern Nations. Nationalities and People’s Region (SNNPR) in het zuiden van Ethiopië.

Donaties voor deze gezondheidszorgprojecten zijn altijd heel welkom. Uw donaties kunnen worden gestort op: Banknummer: 254735061 | NL04 TRIO 0254 7350 61 ten name van: Bilma Foundation, Vlaardingen

.

Samenwerkende partner / sponsor

Bilma Foundation werkt voor de opleiding van vroedvrouwen sinds oktober 2012 samen met een andere partner, die meedoet in de vorm van sponsoring. Dit is Stichting ‘Adopteer een vroedvrouw’ in Alkmaar.

Het gezamenlijke doel is het opleiden van vroedvrouwen uit de verafgelegen gebieden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Regionale Gezondheidsbureau van de SNNPR in Hawassa.

Stichting Adopteer een Vroedvrouw ondersteunt de opleiding van twee jonge vrouwen om te zijner tijd in hun gebied waar ze nu vandaan komen als vroedvrouw werkzaam te zijn. De driejarige opleiding wordt gevolgd aan een Health College in de zuidelijke deelstaat van Ethiopië - de Southern Nations, Nationalities and People’s Region (SNNPR).