• Stationsstraat 14 c, 3131 PT VLAARDINGEN, Nederland
  • +31 (0) 6 2441 7945
Bilma: studenten
Seven students from Mizan Aman Health Science College in 2017

Seven students from Mizan Aman Health Science College in 2017

 

inleiding over de studenten

 

 

Bilma Foundation leidt jonge vrouwen op tot vroedvrouw, die later werkzaam zullen zijn in de afgelegen delen van de zuidelijke staat SNNPR in Zuid Ethiopië. SNNPR staat voor Southern Nations, Nationalities en People’s Region. Deze staat SNNPR wordt aan de Noord- en Oostgrens omgeven door de staat Oromia, en is tevens gelegen aan de Noordgrens van Kenia en de Oostgrens van Zuid Soedan.

Om het project mogelijk te maken is er in het jaar 2014 een overeenkomst gesloten met het SNPP Regionale Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van deze staat. Daarbij is afgesproken dat er jaarlijks zes studenten worden geselecteerd door een speciale commissie waarin Bilma Foundation ook een vertegenwoordiger heeft zitten.

De kandidaten worden eerst beoordeeld op voldoende afstudeerresultaten van hun 10e graads vooropleiding (= lagere school + twee klassen). Daarmee wordt toelating verkregen voor een HBO opleiding.

 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor de toelating, waarbij er speciale gebieden zijn geselecteerd (= toelatingskriterium), waar vandaan de kandidaten mogen komen. Dit zijn de 48 gebieden (soort provincies), waar op dit moment nog geen vroedvrouwen werkzaam zijn.

Afgezien van het feit dat als de studenten zijn afgestudeerd, er nu voor het eerst vroedvrouwen in het gebied van hun afkomst zullen werken, is ook het taalaspect een grote reden voor dit project.

Er worden in het zuiden van Ethiopië ongeveer 60 verschillende talen gesproken. De afgestudeeerde vroedvrouwen zullen nu voor het eerst ook de natuurlijk gesproken taal van de zangeren spreken, haar zwangerschap kunnen begeleiden, en goed begrijpen wat de zwangere eventueel mankeert.

 

Op dit moment zijn er 18 studenten in opleiding in twee HBO opleidingsinstituten: de Health Science Colleges.

Het meest zuidelijk gelegen Health Science College is gevestigd in Arba Minch. Hier studeren negen studenten, die afkomstig zijn uit de South Omo Zone. Er zijn daar nu één derde jaars (die in Augustus 2017 afstudeert), vijf tweede jaars en drie eerste jaars studenten.

Het tweede Health Science College is gevestigd in Mizan Aman. Dit is de meest westelijke opleidingsplaats. Hier studeren eveneens negen studenten, afkomstig uit de Bench Maji Zone. Elke jaargroep hier heeft drie studenten. Dit jaar zullen eind oktober 2017 drie studenten afstuderen.

De Zones zijn flink groter dan onze provincies. Elke Zone is weer onderverdeeld in (6 - 18) Wereda’s, die wij een provincie zouden noemen.

Hieronder vindt u een foto-impressie van de studenten in hun opleidingsplaats.

Five second year students at Arbaminch Health Science College

Five second year students at Arbaminch Health Science College

Students described above infront of their demonstration room

Students described above infront of their demonstration room

Two newly joining students at Arbaminch Health Science College (Mihret Ayele in Red tight and Hewan Bekele in Black tight infront of demonstration room)

Two newly joining students at Arbaminch Health Science College (Mihret Ayele in Red tight and Hewan Bekele in Black tight infront of demonstration room)

Students at Aman Health Science College

Two newly joining students at Arbaminch Health Science College (Bethelihem Kanno with Hewan Bekele front of College.)

Students at Aman Health Science College

Students at Aman Health Science College

Afstuderende studenten 2017

Tekst: afstuderende studenten.

Seven students from Mizan Aman Health Science College in 2017

Seven students from Mizan Aman Health Science College in 2017